Discussie
Donderdag 21 april 2016

13:35 - 13:45u in Meet & Knowledge Plaza

Categorieën: Workshop

Parallel sessie: Workshop 3 - Lipidenbehandeling bij diabetes mellitus type II - state of the art en de rol van nieuwe ontwikkelingen


Onder auspiciën van de NLA – mogelijk gemaakt door Amgen
(niet onder verantwoordelijkheid NIV)

Meer info